Регламенты. Кубок 402.by

Регламент 05.05.2019 Кубок 402.by Гомель - ТУТ

Регламент 15.06.2019 Кубок 402.by Минск - ТУТ


 АРХИВ  - 2018

Общий регламент Кубка 402.by (ПРОЕКТ)

Дополнительный регламент Кубка 402.by г. Минск (21.04.2018

Дополнительный регламент Кубка 402.by г. Минск (02.06.2018

Дополнительный регламент Кубка 402.by г. Минск (11 25.08.2018

 
А Р Х И В - 2 0 1 7 
 
 Регламент Кубка МОТО R/ST г. Минск (07.05.2017) - ОТМЕНА

Регламент Кубка МОТО R/ST г. Витебск (20.05.2017

Reglament-Kubok-MOTO-P-ST-po-dreg-reysingu-Vitebsk-20.05.2017.pdf [995,69 Kb]

Регламент Кубка 402.by г. Светлогорск (03.06.2017) - отмена

Регламент Кубка 402.by г. Мозырь (24.06.2017) - отмена

Регламент Кубка МОТО R/ST г. Гомель (08.07.2017

Reglament-Kubok-MOTO-P2FST-po-dreg-reysingu-Gomel-08.07.2017.pdf [1,02 Mb]

 Регламент Кубка 402.by г. Болбасово (22.07.2017)

Reglament-sorevnovaniy-po-dreg-reysingu-na-avtomobilyah-Kubok-402.by-Bolbasovo-22-iyulya-2017.pdf [1,02 Mb]

 Регламент Кубка 402.by Auto г. Минск (05.08.2017)

Reglament-sorevnovaniy-po-dreg-reysingu-Kubok-402.by-Minsk-05-avgusta.pdf [1,19 Mb]

Регламент Кубка 402.by Moto г. Минск (05.08.2017)

Reglament-Kubok-MOTO-P-ST-po-dreg-reysingu-Minsk-05.08.2017.pdf [1,15 Mb]

Регламент Кубка 402.by г. Климовичи (19.08.2017)

Reglament-sorevnovaniy-po-dreg-reysingu-na-avtomobilyah-Kubok-402.by-Klimovichi-19.08.2017.pdf [1,03 Mb]

Регламент Кубка МОТО R/ST г. Климовичи (19.08.2017

Регламент Кубка МОТО R/ST г. Быхов (02.09.2017

Reglament-Kubok-MOTO-P-ST-po-dreg-reysingu-02.09.2017-Byhov-1.pdf [1,06 Mb]

А Р Х И В - 2 0 1 6

Регламент Кубка 402.by - г.п. Клепачи (Брестская обл.) 22.05.2016 - ТУТ

Регламент Кубка 402.by - г. Светлогорск (Гомельская обл.) 04.06.2016 - ТУТ 

Регламент Кубка 402.by - г. Мозырь (Гомельская обл.) 25.06.2016 - ТУТ

Регламент Кубка 402.by - г.п. Клепачи (Брестская обл.) 27.08.2016 - ТУТ

Регламент Кубка 402.by - г. Лепель (Витебская обл.) 04.09.2016 - ТУТ